minimal i

minimal i
Sembollerin hikayesi dinler öncesi dönemlere kadar uzanıyor ki insanlar tarih boyunca, henüz yazı bile keşfedilmemişken, doğadan esinlenerek çizdikleri sembolleri ve motifleri birbirleriyle iletişim kurmak, mesajlar bırakmak, onların enerjisine ve gücüne inanıp onlarla korunmak amacıyla kullandılar. Hatta aile soylarını bu semboller ve motiflerle gelecek nesillerin sürdürüp korumalarını amaçladılar. Biz de hala doğadan esinlenip onun gücüne ve enerjisine inanıyoruz, tıpkı eski medeniyetler gibi…  Özümüzde olanı hatırlamak, onun enerjisine inanmak bugün hala bizleri huzurlu kılıyor. Bu süreçten ilham alıp sembolleri stilize ederek evlerimizde sıklıkla kullandığımız ürünleri sade ve minimal seramik tasarımlara dönüştürme fikri ortaya çıkmıştır. Onların doğadan gelen mistik enerjilerini yeniden hissetmek, bağ kurmak ve bütünlüğümüzü farketmek bizlere huzur ve pozitif enerji verecektir. Kullandığınız her alanda ve her anda sizi doğanın sonsuz enerjisi ile birleştirmesi dileğiyle…